அன்பை பகிர்வோம்,அன்பால் இணைவோம்

20 August 2023

Tnpsc study materials tamil pdf download

ANBUTHIL TNPSC | STUDY MATERIALS DOWNLOAD.
TNPSC - WHAT'S NEW

K-FILE231_TNPSC_TNPSC DEO TNPSC DEO Exam Official Notification 2022 | Download
K-FILE229_TNPSC_TNPSC DEO Syllabus for Preliminary / Main Examination | Download
K-FILE230_TNPSC_TNPSC DEO Scheme of Examination | Download
K-FILE232_TNPSC_TNPSC DEO FORMATS OF PSTM | Download
K-FILE228_TNPSC_TNPSC DEO கட்டாயத் தமிழ்மொழித் தகுதித்தேர்வு (விரிந்துரைக்கும் வகை) | Download
K-FILE226_TNPSC_TNPSC DEO Original Question Paper 2014 | Download
K-FILE227_TNPSC_TNPSC DEO Original Question Paper 2018 | Download
K-FILE10 _TNPSC _பொது தமிழ் - மொத்த பக்கங்கள் 255 | Download
K-FILE11 _TNPSC _தமிழ் மொழி வரலாறு மீனாட்சி சுந்தரனார் | Download
K-FILE125_TNPSC_TNPSC பொதுத்தமிழ் பகுதி.இ தமிழ் அறிஞர்களும் தமிழ் தொண்டும் | Download
K-FILE21 _TNPSC _தகவல் களஞ்சியம் | Download
K-FILE53_TNPSC_PHYSICS STUDY MATERIALS - PAGES 499 | Download
K-FILE60_TNPSC_TNPSC கணிதம் மற்றும் திறனறிதல் முந்தைய ஆண்டு தேர்வுகளின் வினாத்தொகுப்பு (2011-2019) CHENNAI IAS ACADEMY | Download
K-FILE8 _TNPSC _TNPSC 2000 QUESTIONS AND ANSWERS IN TAMIL | Download
K-FILE9 | TNPSC | தற்கால தமிழ்நாட்டு வரலாறு - மொத்த பக்கங்கள் 629 | Download
TNPSC ANNUAL PLANNER 2022 DOWNLOAD. | DOWNLOAD
TNPSC SCIENCE 6 TO 10 SCIENCE 20000 MCQ TAMIL MEDIUM - ARIVUKKADAL PATHIPPAGAM | DOWNLOAD
TNPSC PERIYAR 1000 ENGLISH BOOK PDF | DOWNLOAD
TNPSC PERIYAR 1000 TAMIL BOOK PDF பெரியார் | DOWNLOAD
தமிழக அரசின் திட்டங்கள் | Download
சுதந்திர போராட்டத்தில் தமிழ்நாட்டின் பங்கு | Download
இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் & தேசிய தலைவர்களின் எழுச்சி | Download
இனப்பெருக்க மண்டலம் | Download
உள்ளாட்சி மற்றும் தமிழ்நாடு | Download
குடியுரிமை | Download
குப்தப் பேரரசு | Download
சமண,புத்த சமயங்கள் | Download
சமூக சீர்திருத்தங்கள் | Download
சிந்து சமவெளி நாகரிகம் | Download
தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் | Download
திருக்குறள் | Download
மனிதநோய்கள் | Download
போராளி இயக்கங்களின் எழுச்சி | Download
போராட்டங்களின் பல்வேறு முறைகள் | Download
பிரிட்டிஷ்க்கு எதிரான போராட்டங்கள் | Download
பல்லுயிர் தன்மை | Download
நிர்வாக சீர்திருத்தங்கள் | Download
நாளமில்லா சுரப்பிகள் | Download
தேர்தல் மற்றும் தேர்தல் ஆணையம் கட்சித்தாவல் | Download
CA 2019 TNPSC TRB CURRENT AFFAIRS (TAMIL VERSION) - OCTOBER 2019 - CHENNAI IAS ACADEMY | DOWNLOAD
CA 2019 TNPSC TRB CURRENT AFFAIRS (TAMIL VERSION) - SEPTEMBER 2019 - CHENNAI IAS ACADEMY | DOWNLOAD
CURRENT AFFAIRS - 1900 QUESTIONS AND ANSWER - TENKASI AKASH FRIENDS | Download
TNPSC TAMIL, MATHEMATICS, CURRENT AFFAIRS QUESTION BANK - TENKASI AKASH FRIENDS | Download
TNPSC TET GENERAL SCIENCE STUDY-MATERIALS 6TH 7TH STANDARD - இள.பாபு வேலன் B.Sc, B.Ed, M.L.Sc, பட்டதாரி ஆசிரியர், ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி, சொக்கநாதன்பட்டி, கடையம் (ஒன்றியம்), திருநெல்வேலி (மாவட்டம்), செல்: 9952329008. | Download
TNPSC GENERAL SCIENCE STUDY NOTES BY MANIDHANAEYAM FREE IAS ACADEMY | Download
TNPSC GR-4 MODEL TEST WITH ANSWER KEY BY THENI IAS ACADEMY | Download
TNPSC GENERAL SCIENCE (BOTANY - ZOOLOGY) MODEL QUESTION PAPER | Download
TNPSC INDIAN HISTORY 6 TO 12 STD STUDY MATERIALS - AKASH IAS ACADEMY | Download
TARGET TNPSC GR-IV SYLLABUS & TEST SCHEDULE BY TARGET STUDY CENTRE VILLUPURAM | Download
TNPSC - TAMIL - 2019 - KALAM ACADEMY, NO.S.186, PAPER MILLS ROAD, PERAVALLUR (OPP.TO AGARAM JUNCTION) PH.9500142441 | DOWNLOAD
TNPSC - ENGLISH - 2019 - 6TH TO 10TH ENGLISH - KALAM ACADEMY, NO.S.186, PAPER MILLS ROAD, PERAVALLUR (OPP.TO AGARAM JUNCTION) PH.9500142441 | DOWNLOAD
TNPSC - MATHS - 2019 - KALAM ACADEMY - KALAM ACADEMY, NO.S.186, PAPER MILLS ROAD, PERAVALLUR (OPP.TO AGARAM JUNCTION) PH.9500142441 | DOWNLOAD
TNPSC -SOCIAL - 2019 - TEST 2 - KALAM ACADEMY - KALAM ACADEMY, NO.S.186, PAPER MILLS ROAD, PERAVALLUR (OPP.TO AGARAM JUNCTION) PH.9500142441 | DOWNLOAD
TNPSC -SOCIAL - 2019 - TEST 1 - KALAM ACADEMY - KALAM ACADEMY, NO.S.186, PAPER MILLS ROAD, PERAVALLUR (OPP.TO AGARAM JUNCTION) PH.9500142441 | DOWNLOAD
TNPSC - MODEL EXAM - I - Paper-II - Science - 2019 - KALAM ACADEMY - KALAM ACADEMY, NO.S.186, PAPER MILLS ROAD, PERAVALLUR (OPP.TO AGARAM JUNCTION) PH.9500142441 | DOWNLOAD
TNPSC- MODEL EXAM - I - Paper-II - SOCIAL - 2019 - KALAM ACADEMY - KALAM ACADEMY, NO.S.186, PAPER MILLS ROAD, PERAVALLUR (OPP.TO AGARAM JUNCTION) PH.9500142441 | DOWNLOAD
TNPSC 6 முதல் 12 வரை பள்ளி புத்தக பயிற்சி வினாக்கள் (பழைய பாடத்திட்டம்) - ALLWIN ACADEMY | Download
TRB - TNPSC - TAMIL STUDY MATERIALS - Siragukalexam | DOWNLOAD
TNPSC -TRB - FREE MATHS TEST IN TNPSC GROUP 2, 2A AND TRB BEO PDF | DOWNLOAD


TNPSC CCSE IV NOTIFICATION AND STUDY MATERIALS :


TNPSC CCSE IV NOTIFICATION AND SYLLABUS :
TNPSC CCSE IV ONLINE TEST
TNPSC CCSE IV STUDY MATERIALS
TNPSC | 5000 GK QUESTION ANSWER - HISTORY-GEOGRAPHY-ECONOMICS-POLITY-SPORTS-SCIENCE - ENGLISH MEDIUM | CLICK HERE
TNPSC | Publication of CV and OT List - Posts of Asst Jailor in Prison Dept(III Phase)- Sub.Inspector of Fisheries & Foreman(Marine) (OT) -Supdt in Garments and Holdall Making Unit(IV Phase) | CLICK HERE


TNPSC | Publication of Preliminary Results - Posts included in Group-I Services | CLICK HEREOUR SINCE THANK TO KALVI SOLAI

No comments:

Post a Comment

நண்பனிடம் சொல்லுங்க,,,,,,,,,
பிடிச்சிருந்தாலும்....இல்லை என்றாலும் ;)